شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


سوراخ دهلیزی ( ASD )

این بیماری 10-6% از بیماریهای قلب مادرزادی را تشکیل می‌دهد
در این بیماری یک سوراخ در دیواره بین دهلیز چپ و دهلیز راست وجود دارد و باعث می‌شود که خون اکسیژن‌دار از دهلیز چپ به دهلیز راست وارد شود (تصویر 1). در این بیماری حجم خون بیشتری در سمت راست قلب (دهلیز راست، بطن راست و شریان پولمونر) جریان دارد.
از نظر ساختمانی محل سوراخ در دیواره بین دو دهلیز متفاوت است.
معمولاً این بیماری علائم زیادی برای کودک ایجاد نمی کند و به دلیل سمع سوفل قلبی در هنگام معاینه این بیماری تشخیص داده میشود.
تشخیص نهایی از طریق اکوکاردیوگرافی میسر است.

درمان:
با دو روش جراحی قلب باز ویا از طریق کاتتریزاسیون صورت میگیرد.

معمولاً زمان بستن سوراخ بعد از 3 الی 4 سالگی است و لی گاهی لازم است زودتر انجام شود. بعضی از سوراخها که خیلی بزرگ باشند یا محل آنها برای بستن با وسیله مناسب نباشد، از طریق عمل جراحی قلب بازترمیم می‌شوند.
پیش آگهی: آنهایی که در دوران کودکی ASD آنها تشخیص داده می شود و درمان می‌شوند، معمولاً در دوران زندگی مشکلی ندارند. پیگیری آنها تا چند سال اول بعد از درمان سالانه و بعد با فواصل طولانی تر انجام می‌شود.


بستن سوراخ دهلیزی (ASD) از طریق کاتتریزاسیون