شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


علت بیماریهای مادرزادی قلب چیست؟

بیماریهای مادرزادی قلب از نخستین هفته های بعد از حاملگی در جنین وجود دارد. معمولادر بروز بیماریهای مادرزادی قلب فاکتورهای مختلفی دخالت دارند. اکثر این فاکتورها نا شناخته هستند و بطورکلی در اکثر موارد بیماریهای مادرزادی قلبی بصورت اتفاقی رخ می‌دهند.

فقط درموارد نادری بیماری های قلبی مادزادی ارثی می باشند.مواردی از بیماری‌های مادرزادی قلب به علت عوامل زنتیکی هستند.در این خانواده ها عوامل ژنتیکی شناخته شده ویا ناشناخته سبب شیوع بیش از معمول بیمارهای قلبی مادرزادی میشود.

مواردی از بیماری های مادرزادی قلب که به علت تأثیر عوامل محیطی برجنین بخصوص درهفته های اول بارداری می باشد موارد زیر هستند:

  • ابتلا مادرباردار به بیماری سرخجه:

ابتلا مادرباردار به بیماری سرخجه میتواند سببب اختلال در تکامل قلب جنین و بروزبیماری های مادرزادی قلب شود. تمامی خانمها قبل از بارداری باید با انجام تست ایمنی از مصون بودن خود در برابربیماری سرخجه مطمِئن شوند.خانمها ی غیر مصون با واکسیناسیون قبل از بارداری نسبت به این بیماری و عوارض احتمالی آن در جنین کاملا" مصونیت می یابند.

  • ابتلا به بیماری دیابت:

ابتلا به بیماری دیابت کنترل نشده در مادر باردارمی تواند سببب اختلال در تکامل قلب جنین و بروزبیماری های مادرزادی قلب شود.مادران مبتلا به بیماری دیابت بایدبا دقت قبل ازبارداری بیماری خود را کنترل نمایند.

  • مصرف دارودر دوران بارداری:
  • مصرف برخی از داروها در دوران بارداری شانس ابتلا جنین به نقائص قلبی راافزایش میدهد.برخی از این داروها عبارتند از:

تالیدومید- داروهای ضد تشنج -دیازپام- کوتریمکسازول- کاپتوپریل وانالآپریل- برخی مسکن ها و ضد دردها مثل بروفن و............

قبل از بارداری خانم ها باید لیست کامل داروهایی که به علت بیماریهای خود مصرف مینمایند با پزشک متخصص زنان وزایمان خود در میان بگذارند.

 

  • مصرف الکل در دوران بارداری:
  • مصرف الکل در دوران بارداری میتواند سبب بیماری شناخته شده موسوم به "سندرم جنین الکلی"شود که در اکثر موارد همراه با نقائص قلبی است
  • مصرف دخانیات-کافئین-چاقی و سن بالای 35 سالگی مادر:
  • از دیگر فاکتورهای محتمل درافزایششانس ابتلا جنین به نقائص قلبی می باشند.