شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


اشتباهات رایج در نامیدن بیماری های مادرزادی قلب

  • هیچگاه به حافظه خود جهت آشنائی ونامیدن بیماری های مادرزادی اعتماد نکنید . اصطلاحات غلط بسیاری در جامعه وجود دارد . بسیاری اصطلاحات پزشکی را شما برای بار اول میشنوید.
  • سعی کنید مطالب لازم در مورد بیماری مادرزادی فرزند خود را یاداشت نمائید
  • اصطلاحات زیر همیشه غلط هستند وبکار نبرید :
  • سوراخ رگ
  • سوراخ دریچه
  • بدون اطمینان اصطلاحات زیر را بکار نبرید :

عفونت قلب – نارسائی قلب – نارسائی دریچه- ضربان اضافی