شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


آیا امکان تشخیص بیماری مادرزادی قلب در جنین و قبل از تولد وجود دارد؟

بله امکان تشخیص بیماری مادرزادی قلب بوسیله اکو قلب جنین که مشابه اکو قلب در سنین بعد است وجود دارد. اکوکاردیوگرافی جنین با سونوگرافی های مرسوم در زمان بارداری و سونوگرافی موسوم به سونوگرافی سه بعدی متفاوت است و باید توسط پزشک فوق تخصص قلب کودکان اشنا به اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بگیرد. در حال حاضر در کشور ایران دربیمارستان شهید رجائی(بخش قلب کودکان) دارای مرکز و پزشک خبره اکوکاردیوگرافی قلب جنین می‌باشد.

با شناخت بیماری مادرزادی قلب در جنین این امکان وجود دارد حتی قبل از تولد، اقدامات درمانی جهت نوزاد( قبل از تولد) آغاز شود و در موقع تولد آمادگی جهت درمان فوری نوزاد فراهم شود.