شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


تنگی آئورت،Aortic Stenosis

دریچه آئورت در حد فاصل بطن چپ و رگ اصلی موسوم به آئورت قراردارد.

دریچه آئورت از سه لبه (شکل 1) ساخته شده است کارکرد این سه لبه به نحوی است که در هنگام بازبودن خون به راحتی از قلب به درون آئورت می رود ولی قادر به بازگشت نیست (دریچه یکطرفه).

در بیماری تنگی آئورت عبور خون از بطن چپ به آئورت با مشکل همراه است.


تنگی آئورت به سه شکل دیده می شود:

  • تنگی دریچه آئورت: در این حالت یا لبه های سه گانه دریچه آئورت به هم چسبندگی دارند یا لبه ها ضخیم ویا کمتر از سه عدد هستند.
  • تنگی بالای دریچه آئورت: اگر تنگی در ناحیه بالای دریچه آئورت باشد آنرا تنگی فوق آئورت (تنگی لوله بالای دریچه آئورت) می نامند.
  • تنگی زیر دریچه آئورت: اگر تنگی در زیر دریچه آئورت باشد آنرا تنگی زیر دریچه مینامند.


این بیماری 3 الی 6 درصد کل بیماری های قلب مادرزادی را تشکیل می دهد .


مشکلات ناشی از تنگی دریچه آئورت چیست؟

به علت مقاومت در عبور خون از بطن چپ به آئورت بطن چپ بایستی فشار بیشتری برای پمپ کردن خون به درون آئورت ایجاد کند. این امر سبب افزایش ضخامت دیواره بطن چپ و بزرگی قلب می شود. (تصویر 1)


علائم تنگی آئورت چیست؟

در اکثر موارد حتی در موارد شدید ممکن است بیمار در حال استراحت هیچگونه علامتی نداشته باشد ولی در هنگام فعالیت ممکن است بیمار دچار درد قفسه سینه – گیجی و سنکوپ شود.


تشخیص تنگی آئورت چگونه است؟

تشخیص و سیر بیماری تنگی آئورت با نوار قلب، عکس قفسه سینه و بخصوص اکوکاردیوگرافی انجام میشود.


درمان تنگی آئورت:

معمولا با روش کاتتریزاسیون و با کمک بالون مخصوص دریچه را متسع کرده وتنگی دریچه آئورت را کاهش می دهند و یا برطرف می کنند.این عمل را والولوپلاستی دریچه آئورت مینامند.

همین اقدام را می توان بطریقه جراحی قلب باز انجام دادولی چون ممکن است بیمار به والولوپلاستی های مکرر بطریقه جراحی نیاز داشته باشد، در اکثر موارد انجام والولوپلاستی دریچه آئورت به روش جراحی قلب باز ترجیح داده میشود.

چون در این بیماری لبه های دریچه ضخیم هستند،حتی قبل از اقدام درمانی دریچه در موقع بسته شدن خوب بسته نمیشود وکمی خون بدرون قلب باز میگردد، که اصطلاحا آنرا نارسائی دریچه می نامند.معمولا بدنبال رفع تنگی دریچه آئورت چه به روش اتساع با بالون و چه به روشن جراحی باز ، این نارسایی شدت پیدا میکند . در اندک مواردی بعد ازوالولوپلاستی دریچه آئورت با بالون نارسائی دریچه شدیداست ونیاز به عمل تعویض دریچه آئورت پیدا میشود.

بسیاری از بیماران مبتلا به تنگی دریچه آئورت در سالیان بعد بخصوص در بزرگسالی نیاز به تعویض دریچه آئورت دارند.

تنگی قابل توجه زیر یا بالای دریچه آئورت فقط با روش جراحی باز قابل درمان است.


تصویر 1- چگونگی عبور خون در حالت طبیعی و تنگی دریچه آئورت