شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


جابجایی شریانهای بزرگ - TGA :

در حالت نرمال خون کم اکسیژن (خون تیره)، از تمام بدن به دهلیز راست وارد می شود، از آنجا به بطن راست و بعد به شریان ریوی می‌رود و وارد ریه‌ها می‌شود. در ریه‌ها خون تصفیه شده و اکسیژن‌دار می‌شود. (خون روشن). این خون روشن از طریق وریدهای ریوی وارد دهلیز چپ و بعد بطن چپ می‌شود و از آنجا از طریق رگ آئورت به تمام بدن خون می‌رساند. به طور خلاصه آئورت از بطن چپ منشاء گرفته و حامل خون روشن و شریان ریوی از بطن راست منشاء گرفته و حامل خون تیره است.

در TGA، آئورت و شریان ریوی جابجا هستند. بنابراین آئورت از بطن راست جدا شده و حامل خون تیره است و شریان ریوی از بطن چپ جدا می‌شود و دارای خون روشن می‌شود.(تصویر 1)


تصویر 1- مقایسه جریان خون در TGA با حالت طبیعی


علائم TGA:

چون در این بیماری آئورت حامل خون تیره است، این نوزادان بعد از تولد دچار سیانوز (کبودی) می‌شوند. برای زنده ماندن نوزاد بعد از تولد باید ارتباطی بین قسمت راست و چپ قلب بصورت مادرزادی وجود داشته باشد، تا خون روشن(اکسیژن‌دار) سمت راست قلب وخون تیره(کم اکسیژن) سمت چپ مخلوط شده و اکسیژن خون آئورت افزایش باید. از شایع ترین این ارتباطهای مادرزادی ارتباط بین دو دهلیز (PFO or ASD) ، بازبودن مجاری شریانی و در موارد کمتری سوراخ بین بطنی است. این بیماری 5% از کل بیماریهای مادرزادی قلب را تشکیل می‌دهد.


درمان اولیه:

بعد از تولد دارویی به نام پروستاگلاندین (PGE1) تجویز می‌شود تا مجرای شریانیPDA باز بماند و به این طریق خون تیره و روشن با هم مخلوط شوند. روش دیگر درمان اولیه آنها بازکردن سوراخ بین دهلیزی از طریق بالن است که با آنژیوگرافی انجام می‌شود.


جراحی قلب باز (عمل Arterial Switch) :

درمان اصلی این بیماری جراحی قلب باز است که در آن طی یک عمل ظریف، جراح آئورت و شریان ریوی را جابجا می‌کند. عمل جراحی باید طی چند هفته اول عمر (ترجیحاً 2 هفته اول عمر) انجام شود.

پیگیری: یکی از مشکلات این بیماران بعد از عمل جراحی اختلال شریان کرونر ونارسایی دریچه آئورت است که نیاز به پیگیری منظم دارند.