شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


آندوکاردیت عفونی : BACTERIAL ECHO CARDITIS

آندوکاردیت عفونی یک عفونت در لایه داخلی قلب است که دیواره خطرات ودریچه های قلب را بر می گیرد .

بطور طبیعی لایه پوشاننده در مواردی همچون بیماری های مادرزادی قلب ویا آسیبهای دیگر قلبی وبعد از عمل جراحی قلب دچار ناهمواری هایی می شود که احتمال چسبندگی واتصال میکرب به دیواره داخلی قلب راممکن می سازد . اتصال این میکربها سبب تکثیر آنه وبروز عفونت داخلی قلب میشود که یک بیماری مهم است ودر صورت عدم درمان به موقع کاملا کشنده می باشد

چگونه میکرب وارد خون می شود ؟

راه های معمول ورود میکرب های به خون عبارتند از :

- اقدامات دندانپزشکی

- عمل لوزه وآدنوئید

- عمل ختنه

- عمل سوراخ کردن گوش

- برونسکوپی مجاری تنفسی با برونکوسکوپ لخت

- انواع عمال جراحی برروی سیستم تنفسی – مجاری ادرارودستگاه گوارشی

چه کسانی در خطر عفونت قلبی هستند ؟

- مبتلایان به بیماری های مادرزادی قلب

- بعد از عمل جراحی قلب

- استفاده از اجزاء مصنوعی در قلب مثل وصله های داخل قلبی ، دریچه های مصنوعی فلب

- وابزار مسدود کننده سوراخ ها ومجاری قلبی

البته برخی از بیماران مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب در خطر ابتدا به عفونت قلبی نیستند از جمله این موارد سوراخ بین دهلیزی موسوم به سوراخ SECUNDRUM است که بیماران قبل از عمل بستن این سوراخ درمعرض عفونت قلبی نمی باشند .

راه های پیشگیری از عفونت قلبی :

تمامی بیماران در عفونت قلبی بایستی :

1- بهداشت دندانها ولثه ها را رعایت کرده ودندانهای عفونی وکرم خورده نداشته باشند

2- درمان به موقع عفونت های پوستی وزخمهای جلدی

3- اجتناب از اقداماتی که ممکن است به عفونت پوستی منجر شود مثل تاتو وسوراخ کردن اجزاء بدن جهت ابزار تزئینی

درمان : درمان اولیه درمان طولانی ( حداقل 6 هفته ) با آنتی بیوتیک ها است که حداقل 2 هفته آن بایستی بصورت تزریقی باشد .

در صورت آسیب دریچه های قلبی ناشی از عفونت ، نقصان پاسخ مناسب درمانی به آنتی بیوتیک ، عفونت دریچه های مصنوعی قلب وانواع خاصی از عفونت های داخل قلبی اقدام جراحی ضروری است