شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


دیگوکسین : Lanoxin – Digoxin

دیگوکسین توسط پزشک معالج جهت درمان برخی از بیماریهای قلبی بخصوص نارسائی قلب و نوعی بی نظمی ( آریتمی ) قلبی موسوم به فیبریداسیون دهلیزی تجویز می شود .

عوارض احتمالی :
در افراد احساس به دارو ومسمومیت با دارو ممکن است عوارض همچون گیجی – غش – ضربان کند ( برادیکاردی ) ضربان تند ( تاکیکاردی ) تهوع واستفراغ - بی اشتهائی مشکلات بینائی و ..... رخ دهد

در صورت مشاهده این علائم فورا" با پزشک معالج یا مرکز درمانی نزدیک تماس بگیرد ومصرف دارو را بطور موقت متوقف نمائید

ملاحظات در مصرف دارو :

جهت بهترین اثر دارو راهر روز در ساعت معینی مصرف نمائید وبیشتر یا کمتر از دوز توصیه شده استفاده نکنید

در افرا مسن وکسانی که اختللال کار کلیوی دارند ، میزان مصرف دارو با نظر پزشک معالج بالینی تعدیل شود

در دوران بار داری مصرف دارو وحتما" باید با نظر پزشکان معالج صورت گیرد

در کودکان معموال دارو دوبار در شبانه روز ودر تمامی هفت روز هفته تجویز می شود مگر انکه پزشک معالج تجویز متفاوتی بنماید

در صورتیکه مصرف یک وعده را فراموش کردید حتما" در اسرع وقت آنرا مصرف نمائید ودروز بعدی در زمان مقرر مصرف نمائید.

مصرف این دارو با داروهای زیر توصیه نمی شود وفقط با توصیه پزشک معالج مجاز است :

وراپامیل – امیودارون – هیدروکلر تیازید – کلسیم – اریتروماسین - تتراسکلین – ایندومتاسین