شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


سیلدنافیل ( ویاگرا )

این دارو بصورت اولیه جهت افزایش توانائی جنسی در مردها مصرف می شده است ولیکن کاربرد بسیار وسیع در کاهش فشار خون شریان ریوی نیز دارد . این دارو با کاهش فشار خون عروق ریوی بار عملکرد قلب را کاهش داده وبا کنترل مشکل نارسائی قلبی بیمار کمک می کند .این دارو با هدف کاهش فشار خونشریان ریوی در هر دوجنس مرد وزن مصرف می شود .

ملاحظاات در مصرف دارو :

مصرف این دارو در دوران بار داری مجاز است ولی در هنگام شیر دهی باید با احتیاط مصرف شود

در صورت وجود بیماریهای زمینه ای زیر جهت مصرف سیلدنافیل با پزشک معالج باید مشورت نمایید اختلات ریتم قلب – بیماری عروق کرونر – بیماری های قلبی – فشار خون بالا – زخم معده – بالا بودن چربی خون – مصرف سیگار – بیماریهای کبدی ، کلیوی وریوی – اختلات خونیریزی دهنده

در موارد زیر نباید این دارو مصرف شود

اختلال شدید در بینائی یک یا هر دو چشم – مصرف داروهای حاوی نیترات ونیتریت مثل نیتروگلسترین

عوارض جانبی :

مشکلات بینائی – کاهش شنوائی – گیجی – خوابآلودگی – غش – سبکی سر – تعریق – خستگی – ضعف غیر معمول – دیدن هاله های آبی اطراف اجسام – ایجاد حالی در جنس مذکر