شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


وارفارین ( کومادین )

ورافامیل یک داروی ضد انعقاد است که جهت کاهش تولید لخته تجویز می شوداین دارو همچنین جهت جلوگیری ودرمان ترومبوز (لخته ) در سیاهرگ های عمقی وپیشگیری از ایجاد لخته در ریه ( آمبولی ریه ) کاربرد دارد

ملاحظات در مصرف دارو :

این دارو در دوران بارداری منع مصرف دارد

در هنگام شیر دادن مصرف دارو باید با احتیاط صورت گیرد

مصرف این داروبا داروی تاموکسیفن ممنوع است

مصرف همزمان فراورده های حاویویتامین Kوچای سبز با احتیاط ونظر پزشک صورت گیرد

مصرف این دارو با داروهای زیر باید با احتیاط ونظر پزشک صورت گیرد :

آمیودارون – آموکسی سیلین – آسپرین – ازیترومایسن – سفلکسیم – سفوتاکسیم – سفالکسین – سیپروفلوکساسیلین – کلارتیروملین – اریتروماسین – روغن ماهی ( امگا 3) – فلوکستین – مترونیدازول – نالیدوکسیکاسید – پنی سلین – سیمواستاتین

مصرف همزمان فراورده های حاوی ویتامین K وچای سبز با احتیاط ونظر پزشک صورت گیرد .

غذاهای زیر غنی از ویتامین K هستند.

کلم – چای سبز – اسفناج – کاهو – آلو – ریواس – روغن دانه سویا – روغن کانولا

موارد منع مصرف :

در صورت وجود خون در ادرار یا مدفوع ، خلط خونی – خونریزی شدید مخاطی یاکبودی زیر پوستی شدید مصرف دارو باید متوقف شده وتست های انعقادی PT –PTT –INR انجام شود وفورا" باپزشک مشاوره گردد .