شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


اسپیرونولاستون ( آلداکتون)

این دارو همراه با سایر داروها در درمان فشار خون ادم اندامها ، ادم عموی ودر بیماریهای نارسائی اختصاصی قلب یا بیماریهای کبدی وکلیوی کاربرد دارد .

این دارو ضمن کمک به افزایش دفع آب ونمک از طریق ادرار پتاسیم خون توسط دیگر داروهای مدر مقابله می کند

ملاحظات در مصرف :

مصرف دارو در بارداری با احتیاط صورت گیرد

مصرف در دوران شیر دهی بلامانع است

- مصرف این دارو با داروهای تریامترن و فراورده های حاوی نمک پتاسیم - مجاز نمی باشد .

عوار ض احتمالی :

گیجی - خواب آلودگی - سبکی سر - تهوع - استفراغ - اسهال - درد سینه

در صورت مسمومیت با این دارو علائم زیر بروز می کند :

ضربان نامنظم قلب - حالات عصبی - بی حسی وگز گز اندامها ، دهان ولب - سینگی وضعف در پاها - قرمزی وزخم روی پوست