شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


 

این دارو به تنهائی یا همراه داروهای دیگر در درمان بیماریهای قلبی - بالا بودن فشار خون - آنژین قلبی توسط پزشک تجویز می شود

ملاحظات در مصرف :

مصرف در دوران بارداری باید با احتیاط وتحت نظر پزشک انجام شود

مصرف در دوران شیر دهی بلامانع است

مصرف این داروبا داروهای زیر توصیه نمشود

آدنوذین - آمیودارون - آتنولول - آتروواستاتین - کارودیلول - کلوئیدن-کلوپیرگرون -کلشین - دیگوکسین - اریترومایسین - اینوسید - لوستاتین - متوپرولول- پروپرانولول - سیمواستاتین

عوارض احتمالی :

افت فشار خون در هنگام تغییر وضیعت - تغییر بینائی- گیجی خواب الودگی شدید - غش کردن - ضعف وخستگی غیر معمول