شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


فقدان دریچه شریان ریوی (Pulmanary Atresia)

دراین بیماری دریچه بین بطن راست وشریان ریوی بصورت کامل تشکیل نشده است، لذا خون ازبطن راست واردعروق ریوی نمیشود.تنهاراه حیات بیماروجودکانال شریانی (PDA) است که خون را از سرخرگ آئورت وارد عروق ریه میکند . (تصویر متحرک 1)

علائم بالینی :

نوزاد مبتلا به بیماری از بدو تولد کبود است وتنفس های تندی دارد .

درمان :

نوزاد نیاز به درمان فوری در روزهای اول تولد دارد . در ابتدا باتجویز داروئی بنام پروستاگلاندین کانال شریانی (PDA)باز نگه داشته می شود.

درمان با دوروش اینترونشنال وجراحی صورت می گیرد . در روش اینترونشنال با کمک کاتترووایرهای مخصوص دریچه مسدود شریان ریوی سوراخ شده واجازه ورود خون به عروق ریه داده می شود.

در روش جراحی که هر چند عوارض بیشتری دارد ولی سودمند تر است، دریچه شریان ریوی با روش جراحی باز انجام می شود.

در برخی از موارد امکان سوراخ کردن دریچه شریان ریوی وجود ندارد وباید از طریق یک شانت BT ارتباط بین سرخرگ ائورت وشریان ریوی را برقرارنمود و در مراحل بعد از یک سالگی عمل فونتال انجام شود .

دراکثرموارد نتیجه عمل ها بسیار خوب است وبیماران زندگی نزدیک به طبیعی خواهند داشت .تصویر متحرک 1