شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


دریچه آئورت دولتی ( Bicuspid Aortic valve )

دریچه آئورت درحد فاصل بطن چپ وسرخرگ اصلی بدن یعنی آئورت قرار دارد . این دریچه از سه لبه موسوم به لت تشکیل شده است که هنگام پر شدن قلب از خون ( دیاستول ) بسته است ودر هنگام انقباض بطن چپ(سیستول) جهت ورود خون به آئورت باز می شود .

در این بیماران دریچه آئورت دارای دو لبه ( لت) است ، واین امر می تواند از کار آئی آن بکاهد وبه مرور منجر به تنگی ویا نارسائی دریچه وپس زدن خون آئورت بدرون بطن در هنگام دیاستول شود .


علائم بیماری آئورت دولتی چیست :

در اکثر افراد مبتلا بیماری تا زمان بلوغ مشکل خاصی ایجاد نمی کند وفقط ممکن است دریچه نارسائی خفیف داشته باشد .

در بزرگسالی در برخی از بیماران به علت رسوب کلسیم در دیواره لت ها،دردریچه آئورت تنگی یا نارسائی (یا هردوحالت ) ایجاد می شود . موارد خفیف تنگی یا نارسائی دریچه آئورت نیاز به درمان ندارد ولی در موارد متوسط تا شدید که سبب بزرگی قلب چپ واتساع قسمت ابتدائی سرخرگ آئورت می شود بیمار نیاز به درمان وحتی تعویض دریچه آئورت پیدا می کند.تصویر 1- دریچه آئورت دولتی ( Bicuspid Aortic valve )در مقایسه با حالت طبیعی